Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Správa nemovitostí

Pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek zajišťujeme všechny činnosti spojené s běžným provozem jejich domů. Jelikož požadavky jednotlivých vlastníků nejsou stejné, berte prosím uváděný rozsah služeb jako vzor, který lze upravit podle Vašich návrhů.

K zajištění bezproblémového bydlení

 • Převzetí dokumentace u stávajícího správce
 • Příprava smluv k uzavření mezi Vámi a dodavateli pitné vody, tepla a teplé vody, elektřiny pro společné prostory a dalších smluv nutných k provozu domu.
 • Sledování termínů předepsaných revizí, jejich zajištění včetně odstranění revizních závad.
 • Podle požadavků dodavatelské odstraňování poruch (výtahy, voda, plyn, topení…)
 • Spolupráce při výběru pojištění domu, hlášení případných pojistných událostí.
 • Kontrola správnosti účtů za dodávky a práce provedené pro družstvo/společenství.
 • Sledování termínů periodických plateb, záloh a splátkových kalendářů. Vystavování příkazů k úhradě faktur a jejich doručení (fyzicky, nebo e-mailem).

Ve vztahu k uživatelům bytů

 • Evidence bytů, členů BD/SVJ, nájemců nebytových prostor. Příprava nájemních smluv. Evidence osob užívajících jednotlivé byty.
 • Tvorba rozpisů plateb pro byty a nebytové prostory. Návrh vhodné výše sazeb u jednotlivých plateb v návaznosti na výsledky vyúčtování, nebo změnu ceny.
 • Navedení plateb na SIPO, měsíční předávání aktualizovaného soupisu dlužníků. Zasílání upomínek a předpis poplatků z prodlení.
 • Roční vyúčtování záloh na služby spojené s bydlením. Většina našich klientů využívá bezhotovostní vyrovnání přeplatků a nedoplatků v rámci SIPO.
 • Úřední hodiny ve všechny pracovní dny.

K zajištění finančních a právních náležitostí domu

 • Vedení účetnictví v předepsané podobě. Provádění účetních závěrek včetně dokladových inventur majetku a závazků. Pro potřeby výroční členské schůze resp. shromáždění vlastníků připravíme a předneseme zprávu o hospodaření.
 • Zpracování přiznání k daním, u kterých je vlastník domu registrován jako plátce. Zastupování před správcem daně. Zasílání účetní závěrky do sbírky listin Obch. rejstříku.
 • Pravidelné odesílání ekonomických a účetních výkazů pro úvěrující banku a ČMZRB.
 • Vedení mzdové agendy. Roční vyúčtování daně z příjmu fyzických osob (z příjmů členů bytového družstva / společenství vlastníků).
 • Odvody sociálního a zdravotního pojištění, zasílání měsíčních přehledů na ZP.
 • Vystavení faktur (např. za pronájem nebytových prostor).
 • Archivace dokladů.
 • Příprava podkladů pro právní jednání a případné sjednání právního zastoupení další osobou.
 • Vypracování návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku, příp. katastru nemovitostí.

Další služby

 • Zastupování vlastníka domu na úřadech.
 • Zajištění nabídek firem a organizace výběrových řízení podle dohodnutých pokynů.
 • Možnost přebírání a předávání veškerých dokladů u Vás.
 • Rychlé vyhotovení jakýchkoliv výstupů, sestav z dat, která jsou uložena v programu pro účtování a správu. Tento software jsme si vytvořili na míru tak, aby splňoval specifické požadavky naší oblasti podnikání. Rovněž jsme schopni provádět v programovém vybavení takové úpravy, abychom vyšli vstříc přáním našich zákazníků.