Přejdi na obsah Přejdi na navigaci

Měření tepla

Elektronický indikátor topných nákladů E-ITN 30 s integrovaným rádiovým vysílačem.

E-ITN 30Přístroj E-ITN 30 je určen pro rozdělování nákladů na vytápění místností s otopnými tělesy. Díky integrovanému rádiovému vysílači není vyžadována při odečtech naměřených hodnot přítomnost uživatele bytu a zároveň nedochází ke vstupu cizích osob do bytu. Na rozdíl od jiných systémů není potřebná instalace a konfigurace přijímacích jednotek umístěných obvykle na chodbě domu. Odečet naměřených dat je prováděn přímo pracovníkem rozúčtovací firmy s pomocí mobilní přijímací jednotky přede dveřmi bytu.

Indikátor provádí vyhodnocování topných nákladů na principu dvousnímačové metody indikace. Indikátor integruje teplotní rozdíl mezi snímačem povrchové teploty otopného tělesa a snímačem teploty okolního prostředí.

Přístroj je odolný proti snahám o jeho ovlivnění, je vybaven elektronickou i mechanickou plombou. Dojde-li k neoprávněnému otevření indikátoru, přístroj uloží datum porušení elektronické plomby do paměti a zároveň přestane zobrazovat naměřená data na displeji. Na displeji lze zobrazit pouze nápis „oPEn“, který signalizuje porušení elektronické plomby. Indikátor pokračuje dále v měření a vysílání naměřených dat!

V případě zjištění ovlivnění indikátor automaticky přepne do režimu, který je pro uživatele méně výhodný – do standardního režimu se indikátor přepne po ukončení snah o jeho ovlivnění.

Přístroj je vyroben v ČR, výrobce Apator - Metra ŠumperkPro bližší informace, nebo nezávaznou kalkulaci, nás prosím kontaktujte, případně navštivte webové stránky ProDomy.cz.